I løpet av kort tid vil våre produkter være tilgjengelig på dansk, svensk og finsk! Vår samarbeidspartner i disse landene er Lekolar. Vennligst ta kontakt med de for bestilling av inPed produkter.

Produktene som blir tilgjengelig er følgende:

inPed Aktivitetskort

Aktivitetskort med rammeplanens fagområder – 140 spennende aktiviteter med faglig tyngde. 20 kort til hvert av de 7 fagområdene. Bevisstgjøring og refleksjon gjennom konkret og tydelig praksis.

Bruk kortene i planlegging av aktiviteter knyttet til tema, prosjekt m.m. 

Etter gjennomført aktivitet, brukes kortenes bakside som utgangspunkt for vurdering av det pedagogiske innholdet og refleksjon rundt egen praksis. 

Ypperlig grunnlag for dokumentasjon av barnehagens arbeid ut mot foreldrene. 

 

Støtter arbeidet med rammeplanen. Forplikter og engasjerer alle barnehagens ansatte med sin intuitive bruk og tilgjengelighet.

 

  

inPed Lotto

Lotto fremmer barns kreativitet, samspill og oppgaveløsning, og er en del av barns sosiale og intellektuelle utvikling. Barna får trening i strategisk tankegang og problemsløsningsevne. inPed Lotto har fokus på grunnleggende begrepsinnlæring og forståelse for likheter, ulikheter og sammenhenger.

inPed Pusle

Pusle bidrar til barnets språkutvikling og begrepsforståelse, og er i tillegg et verktøy for trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. Puslespillet fra inPed er delt inn i kategorier som rim, høre sammen, farge og bokstav til bilde.

Verktøyet egner seg ypperlig i smågrupper der voksne støtter barns utvikling og mestring av ulike utviklingsområder.

Pusle er morsomt, med gode og artige illustrasjoner som bidrar til å motivere barna til oppgaveløsning.