Sett av tid den 24.november mellom kl.13.00 og 15.00.

inPed inviterer i år til førjuls-sammenkomst med faglig inspirasjon.
Vi ønsker å gi en praktisk presentasjon av en barnebok som utgangspunkt for tema over kortere eller lengre tid. Vi vil vise hvordan arbeidet med boka knytter rammeplanens fagområder sammen på en naturlig og spennende måte, og hvordan julen kan bli en del av vintertema.
i inPed sine lokaler har vi laget en utstilling  som viser et helhetlig prosjekt hvor det faglige er knyttet tett opp mot det praktiske og estetiske. Vi vil gi dere inspirasjon til temaarbeid med utgangspunkt i noe enkelt og felles, som kan videreutvikles i den retning og det omfang avdelingen, barnas og de voksnes ressurser og interesser tillater.

Vi har litt begrenset med plass, så vi må dele opp i to puljer. Gi oss beskjed om du ønsker å komme fra 13.00 til 14.30, eller fra 14.30 til 16.00.

Kontakt oss på post@inped.no eller 908 78 880 for påmelding.