Velkommen til åpen dag torsdag 7.november 10-15 i våre lokaler i Støperigården, 4014 Stavanger