Målet med "Verdens viktigste venn" er å skape et engasjement rundt verdien av å gjøre noe for andre. 

Dette inneholder Plans barnehagepakke "Verdens viktigste venn":

Barnehagepakken "Verdens viktigste venn"

«En dag med Y Linh» handler om Y Linh på 3 år, og hennes familie. Vi får bli med gjennom en dag i deres liv, med hverdagslige gjøremål, barnehage og lek. Fortellingen er enkelt fortalt, med fokus på elementer barna kjenner igjen fra egen hverdag. Boka har autentiske foto, noe som gir en forsterket opplevelse av å være tilstede i Y Linh sitt liv.

«Den magiske garderoben» er fortellingen om barna i Viten barnehage og Astrid som jobber der. De har en magisk garderobe, og nå har garderoben tatt dem med på tur til Vietnam for å finne ut mer om vennskap. Ett av barna har fadderbarn i Vietnam, og  de vil se om det går an å være venner med noen som er langt borte, og som man ikke ser hver dag. Boka kan leses over flere dager.

Aktivitetskortene skisserer 30 aktiviteter som barna kan gjennomføre i prosjektperioden. 15 aktiviteter er for barna i aldersgruppen 1-3 år, og 15 til aldersgruppen 3-6 år. Alle aktiviteter er grundig beskrevet og direkte linket til rammeplanens fagormåder. De er enkle, hverdagslige aktiviteter som krever lite planlegging og utstyr.

Veiledningsheftet gir informasjon om innhold og supplerer aktivitetskortene. I tillegg gir veiledningsheftet forslag til gjennomføring av arrangementer for foreldre. Disse arrangementene har som mål å samle inn penger, samtidig som de kan gi foreldrene et godt innblikk i barnehagens arbeid med  "Verdens beste venn".

Vennskap er viktig

Vennskap, og det å vise omsorg for andre, er noe av det viktigste vi kan lære barna våre. Her spiller barnehagen en stor og viktig rolle.

Vennskap er et vidt begrep, og handler om fellesskap, omsorg, medansvar og solidaritet - alle viktige stikkord i rammeplanen. Det kan handle om vennskap i det daglige, men det kan også handle om å være en venn i en større sammenheng; en som bidrar til å gjøre verden litt bedre for barn andre steder. Som Plan-fadder gjør man noe for andre, samtidig som fadderskapet åpner for et vennskapsforhold med barn i andre land.

Slik bestiller du Plans barnehagepakke:

"Verdens viktigste venn" er gratis, men vi ønsker at den skal være et bidrag til barnehager som er Plan-faddere eller lager innsamling til Plans arbeid.

Send e-post til barnehage@plan-norge.no eller ring 09909 hvis du ønsker at din barnehage skal støtte Plan og få tilsendt "Verdens viktigste venn". For å se mer http://www.plan-norge.no/barnehage/mer-info