KURS FRA inPed

inPed ønsker å bidra til at barnehager over hele Norge får tilgang på aktuelle verktøy for å sikre kvalitet i arbeidet med barn.
I tillegg til å utvikle pedagogisk materiell, tilbyr inPed kurs, foredrag og prosjekter som bistår den enkelte barnehage å videreutvikle sin pedagogiske profil og øke de ansattes kompetanse.
inPed har gjennomført kurs for barnehager, kommuner og andre barnehagerelaterte grupper i store deler av landet.
På grunn av økt etterspørsel, har vi inngått et samarbeid med PVS Kompetanse, hvor vi i fellesskap har lært opp flere nye kursholdere som skal bistå med oppdrag ut i barnehagene.
Det betyr at DIN barnehage nå kan bestille et oppdrag som DERE trenger for å videreutvikle barnehagens kompetanse, eller sette fokus på nye områder som dere ønsker å tilegne dere kunnskap innen.
Vi tilbyr i hovedsak følgende kurs:

  • Rammeplan i praksis – en praktisk innføring av arbeidet med nøkkelord og fagområder i
    rammeplanen. Mange eksempler, passer for hele personalgruppen. Tar utgangspunkt i inPed-kortene.
  • Rommet som den tredje pedagog – hvordan man bruker de fysiske omgivelsene for å fremme et godt læringsmiljø i barnehagen. Konkret kurs med eksempler og ideer. Passer for hele personalgruppen.
  • Systematisk språkstimulering – hvordan man kan jobbe bevisst i mindre barnegrupper, og med gode verktøy for å sikre barns språkutvikling i et tydelig og tilrettelagt språkmiljø
  • Pedagogisk dokumentasjon – hva er pedagogisk dokumentasjon og hvordan bruker man det for å fremme barnehagens kompetanseutvikling, samt å sikre at man tilrettelegger for et godt læringsmiljø.

DITT EGET KURS – vi kan tilpasse kurs/foredrag og prosjekter etter barnehagens ønske, men med hovedfokus på ovennevnte områder. Ta kontakt for mer informasjon. 

Trykk her for å gå til kurs siden