Ideen om å utvikle pedagogisk konkretiseringsmateriell og levere tjenester til barnehager oppsto allerede i 2005. Pedagogfaglig utdanning og et brennende engasjement for barns utvikling og læring i et bevisst og kompetent barnehagemiljø, var utgangspunktet for ideen. Etter hvert som kravene og utfordringene til barnehagefeltet ble større, og nasjonale planer og føringer ble mer konkrete og spesifikke på innhold, ble ideen gradvis formet til det som i dag er blitt en kompetansetung aktør.

Selskapet startet med veiledningsstøtte fra Innovasjon Norge og i senere tid fått godkjent utviklingsarbeid gjennom forskningsrådet.

InPed ønsker å holde en høy faglig profil, med fokus på profesjonelle utøvere av pedagogisk arbeid i norske barnehager. Produktene og tjenestene tar sikte på å knytte teori til praksis, og skal bidra til kvalitetssikring av pedagogisk innhold i barnehagene. Alle produktene og tjenestene er knyttet til Rammeplan for barnehager (2006), som er en nasjonal plan for barnehagens innhold, på linje med grunnskolens læreplan.

Folkene bak InPed er førskolelærere med mange års erfaring fra barnehagesektoren.