Lotto og puslespill

Vi ser frem til å kunne lansere en serie med 6 puslespill og 6 lotto. Alle 12 produktene er utviklet for å støtte barns språkforståelse og språkutvikling. inPed har tenkt nytt med tanke på å dele inn spillene i kategorier, noe som hjelper barna med innøvelse av begreper og forståelsen for sammenhengen mellom de ulike begrepene. Ett lotto handler eksempelvis om steder, som "ved sjøen", "i skogen" m.m, og inneholder bilder av begreper knyttet til disse stedene. Puslespillene er også delt inne i kategorier, hvor man eks skal finne like, ulike og sammenhenger som for eks "farger", "høre sammen", "lyder" m.m.
LOTTO og PUSLESPILL lanseres i november, så følg med!