Onsdag 23.mai reiste seks familiebarnehager samlet fra Mandal til Stavanger for å delta på kurs i regi av inPed. På eget iniativ har familiebarnehagene Huskestua, Solbakken, Vestnes, Rauneveien, Furulunden og Hurlumhei gått sammen om et felles samarbeid. Det å kunne gå sammen flere familiebarnehager i et slikt samarbeid er med på å styrke den faglige kvaliteten i barnehagene. Kurs og verktøy fra inPed er et viktig bidrag i samarbeidet. Styrer Ingrid Osberg oppsummerte dagen: «Et slikt kurs er veldig inspirerende og nyttig. Rammeplanen kan fort blir oppfattet som noe tørr og teoretisk og dette kurset gir oss et praktisk perspektiv på fagområdene og de faglige føringene i rammeplanen og vi får et enda bedre innblikk i bruken av inPedkortene. Selv om vi er små barnehager så har vi samme kravene til faglig kvalitet»

Etter det faglige påfyllet bar det videre til lunsj på en uterestaurant i solskinnet. En meget vellykket dag for alle som tok turen fra Mandal.