Samarbeid mellom Espira Gruppen AS og inPed AS
 
Espira Gruppen og inPed AS har inngått en samarbeidsavtale som implementerer aktivitetskortene til inPed i Espira sitt faglige rammeverk.  I avtalen inngår det også bistand i forbindelse med implementering samt introduksjon for alle ansatte i Espiras barnehager.

Espira driver 69 barnehager med over 2000 medarbeidere og rundt 6500 barn og er en av Norges største barnehagekjeder. Espira har spesielt fokus på kompetanseheving i sine barnehager, og har det siste året lansert SPIRA og FAGKORTENE som begge symboliserer det faglige innholdet og arbeidet med rammeplanen og voksenrollen. Dette er sammenfallende med inPeds målsetting om å holde en høy faglig profil, med fokus på profesjonelle utøvere av pedagogisk arbeid i norske barnehager. inPed sine verktøy tar sikte på å knytte teori til praksis, og skal bidra til kvalitetssikring av pedagogisk innhold i barnehagene
Høsten 2011 har inPed kurset alle ansatte i Espira-barnehagen i bruken av fagkortene. Fagkortene er Espira sin egen utgave av rammeplan-aktivitetskortene fra inPed.