Vi ønsker å imøtekomme barnehagers behov for utvikling av verktøy som dekker spesifikke områder innenfor pedagogisk praksis. For å gjøre dette på best måte, ønsker vi dine innspill. Gå inn på skjema og svar kort på fire spørsmål som vil gi oss bedre innsikt i feltets opplevde behov. De 30 føste som svarer får et hodeplagg i posten. I tillegg er du med i trekning av hodeplagg og smikker til alle barnehagebarna. Klikk her for å komme til svarskjema.