Samtalebildet er rett rundt hjørnet! Samtaleverktøyet stimulerer voksne og barn til en dialogisk samtale – der barnet og den voksne gis frihet og motiveres til å uttrykke seg på egne premisser innefor en gitt ramme. Verktøyet består av en illustrasjon som skal være utgangspunkt for samtale og samtalekort som skal hjelpe de voksne til å strukturere samtaler rundt sentrale og utviklingsrelevante begreper og sammenhenger. Det fokuseres på samtaler som er ment å være utviklingsstøttende for barnet. Det følger også med en veiledningsfolder som gir innføring i verktøyets faglige og teoretiske forankring. Samtalebildet kan forhåndsbestilles til kampanjepris i nettbutikken vår! Levering iløpet av juni!