inPed har fått godkjent et ettårig forskning og utviklingsprosjekt via Skattefunn. Skattefunn ble lansert i 2002 og er Norges største satsing på FoU i næringslivet. Den administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten. Disse midlene vil bli brukt til utvikling av pedagogisk konkretiseringsmateriell rettet mot barnehager.Les mer om skattefunn her: www.skattefunn.no