Rogaland avis i samarbeid med næringsforeningen, Sparebanken Vest og Innovasjon Norge nominerte InPed til Firsprangprisen mandag 13 desember. Firsprangprisen deles ut fire ganger i året til personer som bidrar til nytenking i lokalområdet. Vinneren kåres av en jury bestående av representanter fra lokalt næring- og samfunnsliv. les artikkelen her!