Siden oppstarten i september 2010 har vi levert verktøy til barnehager over hele Norge. Her er noen erfaringer med verktøy fra inPed!

 

InPedkortene har blitt godt mottatt i barnehager over hele Norge. VI har snakket med noen av våre kunder og du kan lese mer om erfaringen til Børesvingen barnehage, Krystallveien barnehage og Solgården barnehage. Felles for alle er at ved implementering har det pedagogiske innholdet blitt tydeligere og arbeidet med rammeplanen har blitt styrket.  Barnehagene sparer tid på planlegging. Kortene er flittig brukt av både faglærte som ufaglærte. Kortene bidrar også til å se alle aktiviteter i lys av rammeplanen og ikke bare de som er beskrevet på kortene.  Kortene blir også brukt som grunnlag dokumentasjon ovenfor foreldre. Børesvingen har utviklet et dokumentasjonsverktøy basert på kortene som kan være til inspirasjon til alle som har inPedkortene. Les mer under barnehagenes navn nederst på siden!

 

Andre erfaringer:

Hilde Veigård, pedagog, Valnesfjord Barnehage: "Her har vi tatt i bruk utstyret og er veldig fornøyd. Vi har fem «språkbarn» som alle liker å gå på språkrommet. De har veldig ulike behov. Ett barn har begrepsproblemer, ett barn ligger et par år etter i utvikling og tre barn har rene uttaleproblemer. Vi spiller Lotto, prater om hva som er på bildene, hva det kan brukes til/hvordan det ser ut/hvor det hører hjemme osv. Snakkebildene er også flittig brukt. Med dem kan vi øve på spesifikke lyder og prate om hva som skjer på bildene. Vi har til nå brukt Lydgjenkjenning mest. Nå på torsdag skal jeg presentere utstyret for resten av personalet. Da skal jeg bruke powerpointpresentasjonen dere har laget, samt vise dem videosnutten hvor en pedagog bruker Snakkebildet Lydgjenkjenning. Tror det skal gå bra. Tusen takk for et flott utstyr og for at dere følger opp! ;-)"

 

Linda Karin Bjerga Pedagogsisk leder Egenes Idrettsbarnehage: ”Tidligere har det alltid vært en utfordring å finne gode aktiviteter som dekker etikk, religion og filosofi. Men med aktivitetskortene fra inPed er det ikke lenger noe problem å finne gode aktiviteter som følger dette området i rammeplanen! Et genialt verktøy i en travel hverdag!”

 

Lina Cohen - Pedagogisk Leder Egenes Idrettsbarnehage: ” Jeg jobber med de minste barna og bruker kortene som utgangspunkt når jeg skal planlegge aktiviteter! Gode og konkrete aktiviteter som jeg tilpasser til barna!”

 

Elisabeth Aarthun Van Der Hagen. Virksomhetsleder Egenes Idrettsbarnehage: ”Vi er meget fornøyd med aktivitetskortene fra inPed. Det er god læring for assistentene våre samtidig som de blir mer selvgående. Ped-lederne sparer tid i planleggingen. Det setter også i gang prosesser som gjør at vi blir enda bedre på å dekke områdene som er skissert i rammeplanen. Dette er et produkt som jeg anbefaler til alle!”

 

Katrine Halleland. Assistent  Sunde Barnehage ” Med aktivitetskortene kan man få et nytt perspektiv på aktiviteter man har gjort i mange år. Man blir enda mer observant på former, figurer, motorikk og barnets språklige utvikling. Jeg legger også merke til at barna blir mer observante. Med et slikt faglig påfyll blir dagene enda mer innholdsrike!”

 

Børesvingen barnehage

Les om hvordan Børesvingen barnehage bruker inPedkortene.

Krystallveien barnehage

Les om hvordan Krystallveien barnehage bruker inPedkortene

Solgården barnehage

Les om hvordan Solgården barnehage bruker inPedkortene

Våre kunder

Et utvalg av våre kunder!