Om ossIdeen om å utvikle pedagogisk konkretiseringsmateriell og levere kompetanse til barnehager oppsto allerede i 2005. Pedagogfaglig utdanning og et brennende engasjement for barns utvikling og læring i et bevisst og kompetent barnehagemiljø, var utgangspunktet for ideen. Etter hvert som kravene og utfordringene til barnehagefeltet ble større, og nasjonale planer og føringer ble mer konkrete og spesifikke på innhold, ble ideen gradvis formet til det som i dag er blitt en kompetansetung aktør.

Selskapet startet med veiledningsstøtte fra Innovasjon Norge og i senere tid fått godkjent utviklingsarbeid gjennom forskningsrådet.

InPed ønsker å holde en høy faglig profil, med fokus på profesjonelle utøvere av pedagogisk arbeid i norske barnehager. Produktene tar sikte på å knytte teori til praksis, og skal bidra til kvalitetssikring av pedagogisk innhold i barnehagene. Alle produktene er knyttet til Rammeplan for barnehager (2006), som er en nasjonal plan for barnehagens innhold, på linje med grunnskolens læreplan.

Tjenetser

Vi er en nordisk utdanningsaktør som hjelper barnehager med å løfte den pedagogiske ytelsen. Vi som jobber i InPed er førskolelærere med mange års erfaring.

Metodikken til InPed er å løfte den pedagogiske ytelsen ved å styrke de ansattes kompetanse og ved å utvikle en praktisk pedagogisk plan.

Vi kan hjelpe med følgende:

Pedagogisk opplæring og produkter, barnehageår planlegging, veiledning, opplæring for barnehagelærere og assistenter.

 

 

Media arkiv

Oversikt over artikler hvor inPed AS og våre verktøy er omtalt
inPed har gjennom det siste året en rekke ganger blitt omtalt i media. Her har vi samlet de artiklene og reportasjene som har omhandlet inPed og våre verktøy.

Referanser

Her kan du lese om erfaringer til barnehager som bruker produkter fra inPed!