Våre verktøy er faglig begrunnet og knyttes opp mot målene fastsatt i Rammeplan for barnehager 2006. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, og samarbeider med profesjonelle utøvere for å få det beste resultatet. Målet med produktene er å sikre kvalitet på det pedagogiske innholdet i barnehagen og sette et større fokus på relasjoner og meningsbærende samtaler.